Az áldott túra – Észak-Dunántúl

Az észak-dunántúli régió az első magyar szerzetes-kolostorokról híres. Még most is sok kolostor és apátság található ezen a vidéken.

Az első bencés szerzetesek 996-ban érkeztek Pannonhalmába, ahol egy dombtetőn letelepedtek és építettek egy kolostort. A bencés rend jelmondata szerint éltek – „Ora et labora” (Dolgozz és imádkozz) és a szószékről hirdették a bortermesztés fontosságát. A legenda szerint a bort még most is a szerzetesek titkos receptje szerint készítik errefelé. A régió sok borát minden évben megáldják a szerzetesek hogy az, aki issza, erős és hívő legyen.
Kóstolja meg ezeket a borokat és távozzon egy áldással!